Motokáry Hodonín
Po - Pá: 15:00 - 20:00 So - Ne + svátky: 10:00 - 20:00
Půjčujeme motokáry, pořádáme závody a kartingovou školu, pronajímáme areál na firemní a skupinové akce

Pravidla a bezpečnost

Pohyb návštěvníků po celém areálu půjčovny motokár je na vlastní nebezpečí. Půjčovna neodpovídá za vznik žádné škody na majetku ani za škodu související s poškozením zdraví (úraz); rovněž neručí za odložené věci. Zakoupením jízdního žetonu návštěvník bere na vědomí a souhlasí, že jízda po kartingovém okruhu je na jeho vlastní nebezpečí. Návštěvník prohlašuje, že byl seznámen s následujícími pokyny:

  1. Po zakoupení jízdního žetonu se návštěvník dostaví do depa k převzetí motokáry.
  2. Odjezd z depa je pouze na pokyn obsluhy.
  3. Při jízdě platí povinnost nosit ochrannou přilbu, mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Návštěvník musí být vhodně oblečen.
  4. V případě poruchy se vrátit do depa nebo bezpečným způsobem odstavit motokáru a dále se řídit pokyny obsluhy.
  5. V průběhu jízdy je zakázáno: jezdit nebo popojíždět v protisměru, narážet do ostatních jezdců nebo do pneumatik vymezujících trať, bránit v předjíždění, tlačit motokáru
  6. Způsobí-li návštěvník škodu na motokáře nebo na zařízení dráhy, je povinen škodu uhradit.
  7. Dojde-li během jízdy k porušení pokynů nebo pokynů obsluhy, dostane znamení černou vlajkou k ukončení jízdy. Náklady související se zakoupením jízdního žetonu nebudou návštěvníkům vráceny.
  8. Jezdec je povinnen přizpůsobit styl a rychlost jízdy svým schopnostem a zkušenostem tak, aby neohrožoval sám sebe ani další osoby.
  9. Při nastupování a vystupování z motokáry dbejte zvýšené pozornosti před kontaktem s nekrytými částmi motoru - hrozí nebezpečí popálení.
Hodonínský motokárový pohárDětský řidičák
CS AUTOSLALOM